Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO),informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail:

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML